Open Forumdag op 10/11

Beeld je in: een Vlaanderen waarin éénieder zich thuis voelt én waaraan éénieder participeert. Waarom niet?
Kom mee de samenleving van de toekomst vormgeven. Via workshops, speaker’s corners, panelgesprekken,… denken we samen na over een inclusieve samenleving. We luisteren naar de stemmen van de toekomst! En spreken uit wat we wensen voor de toekomst. 
We buigen ons over thema’s zoals armoede, onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt,.. en delen goede pra
ktijken.
Vanuit een ander perspectief bekijken we de gevestigde normen.
Is jouw werkplek ook een afspiegeling van de samenleving? Hoeveel leerlingen (met migratieachtergrond) worden automatisch naar het BSO doorverwezen? Hoeveel meer kans heb je als persoon met migratieachtergrond om in armoede te belanden?
Ook jouw stem telt, kom zeker langs op de Open Forumdag op 10 november in Mechelen
Alle info en inschrijvingen op www.openforumdag.be
2018-10-22T14:37:55+00:00