Corona houdt Mentor2Work niet tegen

Mentor2Work werkt lustig voort, ook in Corona tijden. We werken natuurlijk enkel van thuis uit. We houden wel contact met onze mentoren, mentees en partners via digitale weg. Het doet ons ook plezier dat Mentor2Work duo’s onderling goed contact houden via bijvoorbeeld video calls om hun mentoring traject op die manier verder te zetten. We blijven mentoren en mentees ook samenbrengen via digitale weg, en vormen zo nieuwe duo’s met de nodige onderstueuning.
Onze workshops blijven tot nader order afgelast, maar we werken volop aan online manieren om onze mentoren en mentees te blijven versterken.
We hopen dat we elkaar binnenkort weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. Houd je goed, gezond en veilig!
Via deze link vind je info over Corona in maar liefst 29 verschillende talen.

2020-09-22T11:02:10+00:00