Vormingen 2020-08-24T11:29:35+00:00

Om mentoren en mentees te versterken in hun mentoring traject, biedt Mentor2Work vormingen, workshops en intervisies aan. Mentoren en mentees kunnen deze volgen in Gent, Antwerpen, Mechelen en Hasselt. Regelmatig nodigen we experts en ervaringsdeskundigen uit. Ontdek hier ons aanbod en de geplande workshops!

Voor mentoren

Startvorming: wat is Mentor2Work?

Wat is het doel van Mentor2Work? Wat is jouw rol als mentor? Hoe ziet het mentortraject er uit? Wat is de taakverdeling tussen de mentor en de regio coach? In de startvorming kom je alles te weten over Mentor2Work, mentorschap en hoe jij dit kan invullen. In deze interactieve vorming is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng en uitwisseling.

Workshop coachende vaardigheden

Hoe kan je een mentee goed coachen? Welk soort vragen en vaardigheden zijn van belang? Wat kan je doen om de mentee optimaal te versterken? In deze interactieve workshop leer je meer over coachende vaardigheden en gesprekstechnieken om de mentee beter te kunnen begeleiden. We oefenen op actief luisteren, de juiste vragen stellen, advies geven, … Uitwisseling en praktische oefeningen staan centraal.

Workshop diversiteit

Hoe ga je om met diversiteit in de samenleving en op de werkvloer? Wat is de meerwaarde van diversiteit op de arbeidsmarkt en hoe laat je dit concreet zien? Hoe kunnen positieve acties hieraan bijdragen? Een open gesprek en uitwisseling over waarden, normen, neutraliteit, en tolerantie aan de hand van cases, stellingen, voorbeelden en eigen ervaringen.

Vorming voorbeeldtraject nieuwkomers

We doen uit de doeken wat een nieuwkomer kan doormaken na aankomst in België: de diverse instanties waar hij/zij mee te maken krijgt, asielprocedure, verschillende verblijfsstatuten, op zoek gaan naar huisvesting en werk, ondersteuning door het OCMW, het inburgeringstraject, … Allerlei technische, wetgevende, praktische, sociale en emotionele aspecten van de trajecten die nieuwkomers afleggen, komen aan bod.

Centrale workshops en intervisie in Brussel

We organiseren af en toe workshops en intervisies voor mentoren uit heel Vlaanderen over wisselende thema’s, bijvoorbeeld positieve acties, unconscious bias, netwerken, solliciteren, …  Deze vinden plaats in Brussel.

Voor mentees

Startvorming: Wat is Mentor2Work?

Wat is een mentor? Hoe ziet het Mentor2Work traject er uit? Wat wil jij bereiken met Mentor2Work? Wat kan je van een mentor verwachten, en van de regio coach? In de startvorming kom je alles te weten over Mentor2Work, mentorschap en hoe je dit kan invullen. Er is veel tijd voor uitwisseling en vragen.

Workshop Ontdek je talenten

Wat zijn je sterke kanten? Hoe kan je die ontdekken? Hoe communiceer je over je talenten in sollicitaties of op je werk? In deze interactieve workshop gaan we daarnaar op zoek. Jezelf goed kennen en geloven in je talenten versterkt jou in je traject. Naast een beetje theorie, oefenen we vooral individueel, per twee en in groep.

Workshop Soft skills

Flexibiliteit, communicatie, initiatief nemen zijn voorbeelden van soft skills. Welke soft skills zijn nuttig bij het solliciteren of in een job? Wat vinden werkgevers belangrijk? Wat zijn jouw sterke soft skills en hoe kan je die communiceren naar werkgevers? Hoe kan je jezelf nog verbeteren? Al deze vragen en meer onderzoeken we in een workshop met veel tijd voor oefeningen.

Workshop Omgaan met discriminatie

Wat is discriminatie? Hoe kan je reageren op discriminatie in je omgeving of in je zoektocht naar werk? Wat kan je eraan doen? In een open gesprek maken we veel tijd voor uitwisseling.