Mentor 2018-11-21T14:04:07+00:00
Loading...

Waarom Mentor2Work?

Het is hoogtijd dat superdiversiteit ook op de werkvloer wordt weerspiegeld. Mensen met een migratieachtergrond botsen ondanks hun talenten en relevante ervaring vaak op heel wat drempels in hun zoektocht naar werk. Mentor2Work wil daarom via mentoring de afstand tussen werkzoekenden met een migratieachtergrond en werkgevers verkleinen.

Wie kan mentor worden?

Ben je beroepsactief en heb je goede kennis van de sector en het netwerk waarin je werkt? Dan kan jij mentor worden. Ook wil je graag je expertise delen, je coachende vaardigheden versterken en jezelf verrijken door mentoring. Door mentor te worden, neem je bovendien een mooi maatschappelijk engagement op en draag je bij aan een inclusievere arbeidsmarkt.

Wat is de bedoeling van mentoring?

Als mentor versterk je een werkzoekende (jouw mentee) in zijn/haar zoektocht naar werk. Je geeft je mentee het duwtje in de rug dat hij of zij nodig heeft, door te luisteren, ervaring en kennis te delen, advies en steun te geven. Wat je bespreekt tijdens je samenkomsten, bepaal je samen met je mentee: feedback over het CV, sollicitatiegesprekken bespreken, tips om een job in je sector te vinden, morele steun, netwerken, …

Wie is de Mentor2Work-coach?

De Mentor2Work-coach ondersteunt mentees en mentoren in hun traject. Deze ondersteuning gebeurt op maat van het duo: persoonlijke matching van mentor en mentee, tussentijds opvolgingsgesprek, reflectiemomenten, …. Bij vragen of twijfels is de Mentor2Work-coach je eerste aanspreekpunt.

Hoe verloopt het mentoring traject?

Je komt twee keer per maand samen met je mentee gedurende zes maanden. Daarnaast volg je ook interessante workshops samen met andere mentoren, om je te versterken in je rol als mentor:

  • Startvorming. In de startvorming kom je alles te weten over Mentor2Work, mentorschap en hoe je dit kan invullen. Hoe vatten we het Mentor2Work-traject op? Wat is een mentor? Wie ben ik als mentor en wat kan ik mijn mentee bieden? Wat is de taakverdeling tussen de mentor en de Mentor2Work-coach? Al deze vragen en meer komen aan bod in een interactieve sfeer met veel ruimte voor persoonlijke inbreng en uitwisseling.
  • Workshop coaching. In deze interactieve workshop leer je meer over coachende vaardigheden en gesprekstechnieken om je mentee beter te kunnen begeleiden. Hoe kan ik een mentee coachen? Welk soort vragen en vaardigheden zijn van belang? Wat doe ik om de mentee optimaal te versterken?  We oefenen op actief luisteren, de juiste vragen stellen, advies geven, … Uitwisseling en praktische oefeningen staan centraal.
  • Workshop traject nieuwkomers. We doen uit de doeken wat een nieuwkomer kan doormaken na aankomst in België: de diverse instanties waar hij/zij mee te maken krijgt, asielprocedure, verschillende verblijfsstatuten, op zoek gaan naar huisvesting en werk, ondersteuning door het OCMW, het inburgeringstraject, … Allerlei technische, wetgevende, praktische, sociale en emotionele aspecten van de trajecten die nieuwkomers afleggen, komen aan bod.
  • Workshop diversiteit. Een open gesprek en uitwisseling over termen als waarden, normen, neutraliteit, en tolerantie aan de hand van cases, stellingen, voorbeelden en eigen ervaringen. Hoe ga ik om met diversiteit in de samenleving? Wat is de meerwaarde van interculturaliteit voor het bedrijfsleven en hoe laat je dit concreet zien? Hoe kunnen positieve acties hieraan bijdragen?
  • Intervisie. We organiseren af en toe intervisies voor mentoren over wisselende thema’s

Heb je nog vragen of opmerkingen? 

Laat je gegevens achter via dit contactformulier.

Wil je een vacature bekendmaken?

Je kan je vacature op de vacaturebank van het Minderhedenforum zetten via deze link.